Next Page  5 / 124 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 124 Previous Page
Page Background

وسائل التباعد

مع

���

رة مجتمعين معاً، لكن لا نس

���

نرى أفراد الأس

معه هوصفير

���

اً ولا حواراً، كلما نس

���

لهمصوت

الواتساب،أو زقزقة التويتر، أو رنين الفيسبوك!

تى، حضور

���

مش

���

ن قلوبه

���

اً ولك

���

ون مع

���

يجلس

جسديولكنغياب روحيوعاطفي.

ل إلكتروني

���

ل الاجتماعي، تواص

���

أصبح التواص

اعر،

���

ة ومن المش

���

ن الحميمي

���

ت، خالي م

���

صام

خاليمن الابتسامة والمصافحة، خلق نوعاً من

العقوق وقطع الأرحام.

ق

���

ة تحق

���

رية الحي

���

ة والأس

���

ات الاجتماعي

���

العلاق

السعادة، تخلق المحبة والمودة، فتجعل الأسرة

متماسكة ومترابطة. لقدخلقنا اللهلنعيشمع

غيرنا، ونتبادل المشاعر والأفكار والحوار.

امة

���

اً، ونمنح أحبتنا ابتس

���

فجانب

���

ع الهوات

���

فلنض

ة وعناق،

���

ا بمصافح

���

ي ربن

���

ودة، ونرض

���

رة م

���

ونظ

وصوتٍ دافئيقول:

((كلعاموأنتمبألفخير))

أقســامنــا

08

ات البيئية ونقص

وث

ل

م

ال

حملك

ة

��

اض

��

ري

��

ولادة، ال

������

ى ال

��

ت

��

ة، م

��

وب

��

ص

��

خ

��

ال

، والمزيد...

mom2read

والحامل،

60

أغذية مدرة للحليب،وداعاً

مولودك

ور اللغوي،

���

ح الحفاظ، النمو والتط

���

طف

والمزيد...

86

ة

���

زة الإلكتروني

���

ر الأجه

���

تأثي

ك

���

طفل

على الأطفال، موهبة العدد، العناد عند

، والمزيد...

4Great Apps

الأطفال،

٢٠١6

) - أغسطس

19(

الإصدار

19

soha@momtobemag.com